ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนการบินทหารบก

       เมื่อวันที่่ 28 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณวีระพันธ์  ชมพูแดง ผู้อำนวยการสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้มี ดร.เอืื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และทีมงาน บรรยายสรุปงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และพาคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ 28/03/2017