ARIT ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปพิธีปิดออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ และพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 รูปแบบ Hybrid​ ผ่านโปรแกรม Zoom และห้อง Activity space 2

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม