ARIT SDUถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ “Happy Science Happy University”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์โครงการ Happy Science Happy University จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร กิจกรรมมีขึ้น ณ ห้องออนไลน์ 20 อาคาร 11 ชั้น 2 (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้)

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม