ARIT ดำเนินการบันทึกวิดีโอการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทย์ฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการบันทึกวิดีโอ โครงการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2567 จัดโดย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดโครงการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ ให้ความรู้เรื่อง สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ การใช้เครื่องดับเพลิง การแจ้งเหตุฉุกเฉิน และฝึกภาคปฏิบัติจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม