ARIT SDUดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Season 2 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจ” จัดโดย สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้อง e-learning co-working ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม