ARIT SDU ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การอบรมระเบียบวิธีการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การอบรมระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และการจัดคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย ณ ห้องประชุมกาหลา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม