ARIT SDU ร่วมจิบกาแฟ…แล อว. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ…แล อว. โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากร จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม