ARIT SDU ร่วมกิจกรรมชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 182(25)

วันที่ 5 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนยีสารสนเทศ และกองประชาสัมพันธ์ มสด. ร่วมกิจกรรม ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 182(25) จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ” ผู้นำกิจกรรมโดย นายชัยพงศ์ เทพธานี หัวหน้าทีมวิทยากร และทีมวิทยากร หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 179 คน (ขอบคุณภาพจาก กองประชาสัมพันธ์ มสด./ข่าว: รสสุคนธ์)

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม